روضه - کربلایی حامد انواری

    زمینه -  کربلایی مرتضی ترابپور

   شور - کربلایی مرتضی ترابپور 

            شور2 - کربلایی مرتضی ترابپور 

    سنگین - کربلایی حامد انواری 

   واحد - کربلایی مرتضی ترابپور 

 حماسی – برادر میلاد نوریان 

   شور - کربلایی مرتضی ترابپور 

موضوع :
..:: آرشیو صوت ::.. ,