صحبت در مورد فاطمیه -  کربلایی مهدی انصاری 

روضه -  کربلایی مهدی انصاری 

زمینه – کربلایی مرتضی ترابپور 

شور -  کربلایی مرتضی ترابپور 

سنگین -  کربلایی مهدی انصاری 

حماسی -  کربلایی مهدی انصاری 

حماسی -  کربلایی مرتضی ترابپور 

شور -  کربلایی مرتضی ترابپور 

شعر خوانی -  کربلایی مرتضی ترابپور

شعرخوانی -  کربلایی مهدی انصاری

 
موضوع :
..:: آرشیو صوت ::.. ,