مراسم هفتگی 92/12/21
http://www.pro.uploadpa.com/?file=139066358075808_20140101_203139.jpg
ادامه مطلب ...مداحی:

کربلایی انواری و کربلایی ترابپو(روضه)                   دانلود

کربلایی انواری و کربلایی ترابپو(روضه 2)
             دانلود

کربلایی مرتضی تراب پور (زمینه)                          
دانلود

کربلایی مرتضی ترابپور (شور)                              دانلود


کربلایی حامد انواری (سنگین)
                          دانلود

کربلایی مرتضی ترابپور (حماسی)                          
دانلود

کربلایی مرتضی ترابپور(شور)                               دانلودموضوع :
..:: آرشیو صوت ::.. ,