برنامه شش ماه پاییز و زمستان هیئت

..:: مراسم با قرائت قـــــرآن و تفسـیر در فصل پاییز ساعت 20:30 شروع میشود ::..

             چنانچه تمایل دارید آدرس های هفتگی بشما پیامک شود                
         کلمه " یااباالفضـــــــــــــــل " و " نام و نام خانوادگی " خود را        
از تلفن همراه به سامانه پیامک   

8241111 000 000 1


                           ارسال نمایید.                            

    ..:: تلفن گویای هیئت : 8241111 - 0811 ::.. 

          ..:: روابط عمومـــــــــی(1) : 1852-316-0918 ::..
          ..:: روابط عمومـــــــــی(2) : 6926-608-0918 ::..موضوع :
..:: برنامه های هیئت ::.. ,