[]

* کلیپ1  ساخته شده توسط روابط عمومی هیئت جوانان یااباالفضل علیه السلام همدان


[]
* کلیپ2  ساخته شده توسط روابط عمومی هیئت جوانان یااباالفضل علیه السلام همدان
[]

* کلیپ3  ضبط شده توسط کمیته تصویربرداری هیئت جوانان یااباالفضل علیه السلام همدان


[]

* کلیپ2  ضبط شده توسط کمیته تصویربرداری هیئت جوانان یااباالفضل علیه السلام همدان


[]

* کلیپ5  ضبط شده توسط کمیته تصویربرداری هیئت جوانان یااباالفضل علیه السلام همدان
[]

* کلیپ 7  ضبط شده توسط کمیته تصویربرداری هیئت جوانان یااباالفضل علیه السلام همدان

....................جشن میلاد سرداران کربلا....................

( متنخبی از گزارش تصویری)

عکس اول

عکس دومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عکس سومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عکس چهارمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عکس پنجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عکس ششمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     سری دوم ( تبلیغــــــــــــــی )                        
  دانلود عکس برادر حامد انواری..................................................................................

دانلود عکس حاج سید مسعود باقری..........................................................................

دانلود عکس حاج مهدی به صدا....................................................................................

دانلود عکس آقایان اکبری و روحی..............................................................................

دانلود عکس آقایان اکبری و تراب پور..........................................................................

دانلود عکس آقایان حاج حبیب نظامی و مصطفی گدازگر..........................................

دانلود عکس آقایان سعید قانع و تراب پور....................................................................

دانلود عکس حاج ولی الله کلامی زنجانی...................................................................

دانلود عکس برادر جعفر یاری.......................................................................................
               محرم سال1389-مسجد مسلم بن عقیل        

عکس1...................................................................................................   

عکس2.....................................................................................................  

عکس3.....................................................................................................

عکس4..................................................................................................... 

عکس5.....................................................................................................

عکس6...................................................................................................   

عکس7.....................................................................................................

عکس8....................................................................................................

عکس9....................................................................................................    

عکس 10.................................................................................................


منتخب عکس 17 مهر ماه 1392 هیئت یااباالفضل علیه السلام همدان
منتخب عکس 17 مهرماه 1392 هیئت یااباالفضل علیه السلام همدان
 عکس 24 مهر ماه 1392 هیئت یااباالفضل علیه السلام همدان
منتخب عکس 24 مهر ماه 1392 هیئت یااباالفضل علیه السلام همدان


 عکس 24 مهر ماه 1392 هیئت یااباالفضل علیه السلام همدانعکس 8 آبان ماه 1392 هیئت یااباالفضل علیه السلام همدان
http://www.uploadax.com/images/48029798767069423687.jpg


http://www.uploadax.com/images/84500537430123024308.jpg

موضوع :
..:: آلبوم تصویری ::.. ,